Kỹ năng quản lý và lãnh đạo Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa khái niệm "Lãnh đạo" và "Quản lý"
 • Hiểu rõ các vai trò, nhiệm vụ và các kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Nắm bắt được đường lối, tư duy, hành vi thái độ và tính cách của nhà lãnh đạo có năng lực
 • Vận dụng được các phương pháp đổi mới tư duy và rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo chuyên nghiệp.
   

NỘI DUNG:

Nhận thức nền tảng về "Quản lý" và "Lãnh đạo"

 • Khái niệm về "Quản lý" và "Lãnh đạo"
 • Vai trò, chức năng của "Quản lý" và "Lãnh đạo"
 • Trách nhiệm của "Quản lý" và "Lãnh đạo"
 • Sự khác nhau giữa "Quản lý" và "Lãnh đạo"
 • Những sai lầm thường gặp trong Lãnh đạo

Mô hình phát triển năng lực lãnh đạo (05 cấp độ)

 • Năng lực Lãnh đạo bản thân
 • Năng lực Lãnh đạo nhân viên
 • Năng lực Lãnh đạo quản lý
 • Năng lực Lãnh đạo chức năng
 • Năng lực Lãnh đạo tổ chức

Nhà lãnh đạo chuyên nghiệp

 • Tố chất lãnh đạo
 • 04 năng lực cơ bản của trí tuệ và cảm xúc
 • Các phong cách lãnh đạo
 • Nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp

Lãnh đạo và công tác quản trị nguồn nhân lực

 • Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
 • Các triết lý cốt lõi trong sử dụng nguồn nhân lực
 • Chiến lược thu hút nhân tài và phát triển cán bộ nguồn

 

ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ quản lý, lãnh đạo và cán bộ nguồn

THỜI LƯỢNG: 05 ngày

CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830