PHỤC HỒI PHỤC HỒI

HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI NHÂN VIÊN KHAI THÁC BAY/ĐIỀU PHÁI BAY
 

Mục tiêu:

Nhân viên điều phái và nhân khai thác bay, sau 12 tháng không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải trải qua khóa huấn luyện phục hồi trước khi tham dự kỳ thi của Cục HKVN để được gia hạn chứng chỉ hành nghề.
 

NỘI DUNG:

 • Nội dung của các tài liệu cho điều hành khai thác bay
 • Thiết bị vô tuyến sử dụng trên máy bay
 • Giới thiệu về hàng không
 • Thiết bị dẫn đường sử dụng trên máy bay, bao gồm các đặc tính và giới hạn của thiết bị
 • Các điều kiện và các hiện tượng bất thường của thời tiết theo mùa
 • Nguồn thông tin về thời tiết
 • Các ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động của thiết bị vô tuyến trên máy bay
 • Kiểm soát và cân bằng trọng tải máy bay
 • Nhân tố con người trong hoạt động điều hành khai thác (CRM/DRM)
 • Các phương thức vận chuyển hàng hoá và hàng nguy hiểm
 • Các phương thức hoạt động khẩn nguy và bất thường (bao gồm cả quy trình nhận biết sự cố và tai nạn)
 • Các phương thức an ninh hàng không
 • Luật và quy chế hàng không
 • Trọng tải và đặc tính máy bay
 • Dẫn đường, dẫn đường đặc biệt
 • Các sân bay đặc biệt
 • Quản lý không lưu
 • Hệ thống máy bay và MEL/CDL
 • Kế hoạch bay
 • Giám sát bay
 • Thông tin liên lạc
 • Cung cấp nhiên liệu (yêu cầu đối với loại nhiên liệu/máy bay)
 • Các phương thức chống phá băng
 • Các phương thức ETOPS

 

Thời lượng: 10 ngày

Đối tượng: Nhân viên điều phái, nhân viên khai thác bay sau 12 tháng không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830