ĐỊNH KỲ ĐỊNH KỲ

HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ NHÂN VIÊN KHAI THÁC BAY/ĐIỀU PHÁI BAY
 

Mục tiêu:

Huấn luyện định kỳ áp dụng bắt buộc đối với tất cả các nhân viên điều hành khai thác/nhân viên điều phái

 

Nội dung:

 • Nội dung của các tài liệu cho điều hành khai thác bay
 • Thiết bị vô tuyến sử dụng trên máy bay
 • Giới thiệu về hàng không
 • Thiết bị dẫn đường sử dụng trên máy bay, bao gồm các đặc tính và giới hạn của thiết bị
 • Các điều kiện và các hiện tượng bất thường của thời tiết theo mùa
 • Nguồn thông tin về thời tiết
 • Các ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động của thiết bị vô tuyến trên máy bay
 • Kiểm soát và cân bằng trọng tải máy bay
 • Nhân tố con người trong hoạt động điều hành khai thác (CRM/DRM)
 • Các phương thức vận chuyển hàng hoá và hàng nguy hiểm
 • Các phương thức hoạt động khẩn nguy và bất thường (bao gồm cả quy trình nhận biết sự cố và tai nạn)
 • Các phương thức an ninh hàng không
 • Luật và quy chế hàng không
 • Trọng tải và đặc tính máy bay
 • Dẫn đường, dẫn đường đặc biệt
 • Các sân bay đặc biệt
 • Quản lý không lưu
 • Hệ thống máy bay và MEL/CDL
 • Kế hoạch bay
 • Giám sát bay
 • Thông tin liên lạc
 • Cung cấp nhiên liệu (yêu cầu đối với loại nhiên liệu/máy bay)
 • Các phương thức chống phá băng
 • Các phương thức ETOPS
   

Đối tượng: Nhân viên khai thác bay/điều phái bay

Thời lượng:  07 ngày

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830