Nhân viên khai thác bay cơ bản Nhân viên khai thác bay cơ bản

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN KHAI THÁC BAY/ĐIỀU PHÁI BAY
 

Mục tiêu:

1) Nhân viên điều hành khai thác bay:

i) Tính toán kỹ thuật khai thác như tính năng máy bay, cân bằng trọng tải số liệu kế hoạch bay…

ii) Xây dựng tài liệu khai thác bay.

iii) Biết về thiết bị buồng lái cơ bản(FCOM)

iv) Sắp xếp lịch khai thác cho máy bay và tổ bay.

v) Xin phép bay.

2) Nhân viên điều phái bay:

i) Trợ giúp cho tổ bay trong việc chuẩn bị trước chuyến bay như NOTAMS, thời tiết…

ii) Giám sát bay

iii) Cung cấp cho tổ bay các thông tin liên quan trước chuyến bay như thời tiết, chọn sân bay dự bị, NOTAMS, các mục trong MEL được áp dụng…

iv) Chuẩn bị và nộp kế hoạch bay cho cơ quan không lưu.

v) Trong trường hợp khẩn nguy, qui trình ban đầu được đề cập tại tài liệu khai thác.

 

Nội dung:

 • Luật hàng không và các quy định
 • Giới thiệu về ngành hàng không
 • Trọng tải và tính năng máy bay
 • Dẫn đường hàng không
 • Kiểm soát không lưu
 • Khí tượng hàng không
 • Trọng tải và kiểm soát cân bằng trọng tải
 • Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không
 • Kế hoạch bay
 • Giám sát chuyến bay
 • Thông tin liên lạc vô tuyến
 • Nhân tố con người
 • An ninh hàng không

 

Đối tượng: Học viên chưa có kinh nghiệm trong hoạt động khai thác hàng không.

Thời lượng: 38 ngày

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830