Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

HUẤN LUYỆN TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN CHO PHI CÔNG (MCC)

 

Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và thực hành về phối hợp làm việc của tổ lái nhiều thành viên cho học viên phi công cơ bản.

Nội dung:

Huấn luyện lý thuyết:

  • Aircraft systems/FTD/Communications
  • FMGC/FTD introduction
  • CRM/Use of check lists
  • SOP/Task sharing/Standard call-outs and cross checks
  • SOP/Task sharing/Standard call-outs on FTD
  • Kiểm tra

Huấn luyện thực hành: 05 bài FFS

Thời lượng: 09 ngày

Đối tượng: Học viên cơ bản tốt nghiệp tại các trung tâm huấn luyện nước ngoài có bằng IR/CPL và có chứng chỉ trình độ thông thạo tiếng Anh tối thiểu ICAO level 4.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830