Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO TIẾNG ANH DÀNH CHO THÀNH VIÊN TỔ LÁI

 

Mục tiêu:

  • Phương thức đánh giá này được thiết kế nhằm cho phép giáo viên đánh giá có thể đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và nghe hiểu các phương thức giao tiếp chuẩn của ICAO cũng như năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và nghe hiểu tiếng Anh thông thường.
  • Phương thức đánh giá được xây dựng để cho phép đánh giá đủ 6 mảng kỹ năng ngôn ngữ theo thang đánh giá của ICAO bao gồm Phát âm (Pronunciation), Cấu trúc văn phạm (Structure), Từ vựng (Vocabulary), Sự lưu loát (Fluency), Khả năng hiểu (Comprehension), Khả năng tương tác (Interactions).

 

Nội dung: Quá trình phỏng vấn đánh giá bao gồm 5 phần:

1) Phần 1: Phỏng vấn (03 - 04 phút)

Trong phần này, giáo viên đánh giá sẽ đặt một số câu hỏi đơn giản để nắm một số thông tin cơ bản về người được đánh giá nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đánh giá.

2) Phần 2: Kiểm tra khả năng lặp lại thông tin (04 - 05 phút)

Trong phần này, người được đánh giá sẽ lần lượt nghe 10 câu huấn lệnh của nhân viên kiểm soát không lưu (01 hoặc 02 lần/1 câu) và lặp lại các câu vừa nghe.

3) Phần 3: Kiểm tra khả năng nghe hiểu (08-09 phút)

Trong phần này, người được đánh giá sẽ lần lượt nghe 03 đoạn liên lạc không địa. Sau mỗi phần nghe, người được đánh giá sẽ trả lời 2 câu hỏi liên quan đến nội dung vừa nghe.

4) Phần 4: Kiểm tra khả năng nói (09-11 phút)

Trong phần này, giáo viên đánh giá sẽ sẽ đặt một số câu hỏi dựa trên hoạt động khai thác bay thông thường khuyến khích người được đánh giá nói về công việc, kinh nghiệm bay, ý kiến cá nhân về một số vấn đề liên quan đến hoạt động hàng không và một số câu hỏi liên quan đến các tình huống bất thường và khẩn cấp để xác định rõ trình độ thành thạo tiếng Anh của người được đánh giá.

5) Phần 5: Kết thúc (01phút)

Trong phần này, giáo viên đánh giá sẽ nêu một vài câu hỏi mang tính xã giao lịch sự nhằm kết thúc buổi đánh giá và cảm ơn người được đánh giá đã dành thời gian cho buổi đánh giá. 

Thời lượng: 25 đến 30 phút/01 cuộc phỏng vấn đánh giá

Đối tượng: Thành viên tổ lái.

Phiếu đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh hàng không:
Học viên sẽ được cấp phiếu đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh hàng không sau khi hoàn thành phần đánh giá.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830