Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO TIẾNG ANH

 

Mục tiêu:

  • Phương thức đánh giá này được thiết kế nhằm cho phép giáo viên đánh giá có thể đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và nghe hiểu các phương thức giao tiếp chuẩn của ICAO cũng như năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và nghe hiểu tiếng Anh thông thường.
  • Phương thức đánh giá được xây dựng để cho phép đánh giá đủ 6 mảng kỹ năng ngôn ngữ theo thang đánh giá của ICAO bao gồm Phát âm (Pronunciation), Cấu trúc văn phạm (Structure), Từ vựng (Vocabulary), Sự lưu loát (Fluency), Khả năng hiểu (Comprehension), Khả năng tương tác (Interactions).

 

Nội dung: Quá trình phỏng vấn đánh giá bao gồm 4 phần:

Phần mở đầu:

  • Phần mở đầu kéo dài khoảng 03  phút bao gồm các câu hỏi đơn giản xác lập kênh giao tiếp giữa giáo viên đánh giá đánh giá và người được đánh giá, giúp người được đánh giá ổn định tinh thần để có được phong độ giao tiếp chính xác nhất.
  • Ngoài ra phần mở đầu còn có tác dụng giúp giáo viên đánh giá nắm một số thông tin cơ bản về người được đánh giá nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đánh giá.

Phần kiểm tra trình độ:

  • Phần này kéo dài khoảng 10 đến 15 phút . Giáo viên đánh giá đặt hàng loạt các câu hỏi có liên quan đến năng lực sử dụng ngôn ngữ trong quá trình khai thác bay nhằm xác định trình độ thông thạo tiếng Anh của đối tượng đánh giá.
  • Trong phần này, giáo viên đánh giá sẽ tạo điều kiện cho người được đánh giá cơ hội chủ động trình bày các chủ đề quen thuộc, liên quan đến quy trình công việc thường ngày để có cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực ngôn ngữ của người được đánh giá.

Phần kiểm tra nâng cao:

Phần này kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Giáo viên đánh giá sẽ đặt các câu hỏi phụ liên quan đến các vấn đề phát sinh bất thường, không quen thuộc nhằm mục đích kiểm tra khả năng đáp ứng về mặt ngôn ngữ đối với các trường hợp ngoài dự kiến. Đây là giai đoạn xác định chính xác mức độ thông thạo của đối tượng đánh giá.

Phần kết thúc:

Phần này kéo dài khoảng 02 phút và chỉ bao gồm một vài câu hỏi mang tính xã giao lịch sự nhằm kết thúc buổi phỏng vấn và cảm ơn người được đánh giá đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn.

 

Thời lượng: 20 đến 30 phút/01 cuộc phỏng vấn đánh giá

Đối tượng: Học viên phi công

Phiếu đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh hàng không:
Học viên sẽ được cấp phiếu đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh hàng không sau khi hoàn thành phần đánh giá.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830