Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

HUẤN LUYỆN PHI CÔNG CHUYỂN NHÀ KHAI THÁC
 

Mục tiêu:
Khóa học này nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để: Thực hiện nhiệm vụ bay từ nhà khai thác khác. Thực hiện các bài huấn luyện chuyển nhà khai thác.

Nội dung:

 • An toàn bay
 • Hàng hóa nguy hiểm
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • An ninh hàng không
 • Giới thiệu hệ thống tài liệu TCT HKVN: tài liệu điện tử EFB, Tài liệu hướng dẫn khai thác bay, chứng nhận khai thác, quy trình hoạt động tiêu chuẩn của TCT HKVN
 • Luật hàng không Việt Nam, Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng, Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của TCT HKVN, hệ thống quản lý chất lượng và quản lý an toàn
 • Các sân bay nội địa của Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn. Mạng đường bay. Khai thác các điều kiện thời tiết bất lợi
 • Hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi
 • Huấn luyện khác biệt A321 CEO/NEO
 • Huấn luyện khác biệt B787- 9/10
 • Huấn luyện khai thác đặc biệt:*: dẫn đường theo tính năng, giảm phân cách tối thiểu, giám sát đường băng chính xác, EDTO, LVO, CPDLC, ADS-B
 • FFS1: HL khai thác
 • Kiểm tra kỹ năng (FFS)
 • Bay dưới sự giám sát [VAR 14.090]
 • Chuyến bay kiểm tra  

Thời lượng: 12 ngày + HL FFS (8h) + bay huấn luyện (10-22 chuyến)

Đối tượng: Phi công chuyển nhà khai thác

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830