Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

HUẤN LUYỆN PHI CÔNG CHUYỂN NHÀ KHAI THÁC
 

Mục tiêu:
Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết về An toàn bay, hàng nguy hiểm, An ninh hàng không và quản lý nguồn lực tổ bay nhằm áp dụng vào các hoạt động khai thác bay với sự chú trọng đặc biệt chú trọng tới yếu tố an toàn trong khai thác.

Nội dung:

 • Kỹ thuật thông tin giao tiếp SARI
 • Khái niệm về sự hợp tác và quan hệ trong công việc
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý sự căng thẳng và mệt mỏi
 • Kiến thức về An ninh hàng không
 • An ninh cảng hàng không, sân bay
 • Các biện pháp an ninh trên chuyến bay
 • Khẩn nguy an ninh
 • Điều hành an ninh trên chuyến bay
 • Kiểm tra, sử dụng các trang thiết bị khẩn cấp, chức năng và cách điều khiển các hệ thống an toàn khoang khách và máy bay
 • Thực hiện phương thức an toàn thông thường và khẩn cấp để phối hợp khai thác
 • Phương thức vận chuyển hàng nguy hiểm

Thời lượng: 04 ngày

Đối tượng: Phi công chuyển nhà khai thác

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830