Huấn luyện phi công Huấn luyện phi công

HUẤN LUYỆN PHI CÔNG CHUYỂN LOẠI MÁY BAY A330
 

Mục tiêu:
Trang bị cho học viên phi công những kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ bay trên loại tàu bay được huấn luyện theo quy định của TCT HKVN và Cục HKVN.

Nội dung:

Huấn luyện lý thuyết:

  • Lý thuyết chuyển loại (VACBI)
  • Các phương thức khai thác đặc biệt (GPWS, TCAS, Wind-shear, Upset Recovery, Cold Weather/ Volcanic Ash Operation)
  • Quản lý nguồn lực tổ bay
  • Cân bằng trọng tải
  • An toàn bay

Huấn luyện thực hành:

  • FBS: 5 bài
  • FFS: 12 bài (bao gồm LOFT và ZFTT)

Thời lượng: 28 ngày

Đối tượng: Phi công đang khai thác chuyển loại A330 tối thiểu có chứng chỉ "Frozen" ATPL

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi đã hoàn thành khóa huấn luyện.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830