Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI CHO TIẾP VIÊN
 

Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất thành công khóa học, học viên có thể:

  • Gợi nhớ lại các kiến thức và kỹ năng của các bộ môn An toàn bay, An ninh hàng không, Sơ cứu, Hàng nguy hiểm và Quản lý nguồn lực tổ bay.
  • Cập nhật những thay đổi trong các quy định của Cục hàng không VN và của VNA.
  • Cập nhật những vấn đề trong an toàn khai thác của hãng.

 

Nội dung:

  • An toàn bay cơ bản
  • Huấn luyện hàng nguy hiểm
  • Huấn luyện an ninh hàng không
  • Huấn luyện sơ cứu
  • Huấn luyện quản lý nguồn lực tổ bay (CRM)
  • Huấn luyện chuyển loại máy bay A320/321
  • Huấn luyện hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi

Đối tượng: tiếp viên gián đoạn bay từ 12 đến 24 tháng

Thời lượng: 14 ngày

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830