Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI CHO TIẾP VIÊN
 

Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất thành công khóa học, học viên có thể:

 • Thực hiện nhiệm vụ và kỹ năng nghiệp vụ của người tiếp viên hàng không trên chuyến bay theo yêu cầu và quy định.
 • Thực hành thuần thục nghiệp vụ về an toàn bay và kỹ năng điều hành quản lý trên chuyến bay.
 • Giải quyết tình huống.

 

Nội dung:

 • Quản lý nguồn nhân lực (CRM).
 • Sơ cứu (FA).
 • Hàng nguy hiểm (DGR).
 • An ninh hàng không (SEC).
 • An toàn bay (SEP).
 • Thực hành và đánh giá kỹ năng kiểm soát đám đông.
 • Kỹ năng phục vụ.
 • Thực hành an toàn khai thác phối hợp.
 • Kiểm tra.

 

Đối tượng: tiếp viên gián đoạn bay từ 12 đến 24 tháng

Thời lượng: 10 ngày

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830