Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG CƠ BẢN
 

Mục tiêu:
Học viên được đào tạo và huấn luyện về những kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ khai thác bay theo quy định.

Nội dung:

 • Tiếng Anh hàng không
 • Lịch sử hàng không; Luật hàng không, Quy chế Cục hàng không Việt Nam
 • Khí tượng; Không lưu
 • Sơ cứu
 • Thông tin cơ bản về máy bay; Cân bằng trọng tải; An toàn bay cơ bản
 •  Hàng nguy hiểm
 • Quản lý nguồn lực tổ bay
 • Kiến thức an ninh hàng không
 • Quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng phục vụ
 • Xây dựng hình ảnh tiếp viên chuyên nghiệp
 • Quy trình phục vụ chuyến bay


Thời lượng: 57 ngày

Đối tượng: Tiếp viên cơ bản

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830