Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHAI THÁC CHO TIẾP VIÊN TRƯỞNG
 

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên nắm được:

 • Hệ thống hóa kiến thức về an toàn bay, sơ cứu, an ninh hàng không và hàng nguy hiểm của mình;
 • Thực hiện kiểm soát đám đông khi thoát hiểm và quản lý tổ tiếp viên trong trường hợp bình thường và khẩn cấp;
 • Tổ chức họp an toàn bay và hoàn thành giấy tờ chuyến bay liên quan tới an toàn bay;
 • Hiểu được những qui định liên quan tới tiếp viên trong FOM/CCOM & VARs

 

Nội dung:

 • Vai trò và trách nhiệm của TVT trong chuyến bay thông thường và trường hợp khẩn cấp.
 • Những yêu cầu VAR dành cho huấn luyện tiếp viên và Tiếp viên trưởng.
 • Những chính sách của hãng (FOM/CCOM).
 • Quản lý nguồn lực tổ bay
 • Quy trình khai thác tiêu chuẩn.
 • Các quy trình khẩn cấp.
 • Thành viên tổ lái mất khả năng làm nhiệm vụ.
 • Thực hành phát thanh trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tài liệu chuyến bay
 • Ôn tập kiến thức Sơ cứu.
 • Ôn tập kiến thức Hàng nguy hiểm
 • Thực hành: Kiểm soát đám đông. Chữa cháy. Thoát hiểm bằng cầu trượt. Thoát hiểm trên mặt nước.
 • Ôn tập kiến thức các loại máy bay VNA khai thác.
 • Hệ thống giải trí trên các loại máy bay của VNA.
 • Tổ chức họp tổ tiếp viên, triển khai thông tin an ninh trước chuyến bay.
 • Xử lý ban đầu đối với hành vi vi phạm về ANHK.
 • Thực hành các quy trình khai thác tiêu chuẩn và các quy trình khẩn cấp.
 • Thực hành xử lý các tình huống an toàn bay, hàng nguy hiểm, sơ cứu và ANHK.
 • Đánh giá thực hành kết hợp các môn: An toàn bay; Quản lý nguồn lực tổ bay; Hàng nguy hiểm; Sơ cứu và ANHK.
 • Thi lý thuyết ANHK.
 • Thi lý thuyết ATKT

Thời lượng: 7 ngày

Đối tượng: Các Tiếp viên tham gia khóa học huấn luyện Tiếp viên trưởng.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830