Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

HUẤN LUYỆN TIẾP VIÊN TRƯỞNG
 

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên nắm được:

 • Hệ thống và nâng cao kiến thức về an toàn bay, sơ cứu, an ninh hàng không và hàng nguy hiểm.
 • Kiến thức kiểm soát đám đông khi thoát hiểm và cách quản lý trong trường hợp bình thường và khẩn cấp.
 • Kỹ năng họp an toàn bay và biết cách hoàn thành giấy tờ chuyến bay liên quan tới an toàn bay.
 • Qui định liên quan tới tiếp viên trong FOM & VAR.

 

Nội dung:

 • Vai trò và trách nhiệm của TVT trong trường hợp bình thường và khẩn cấp.
 • Những yêu cầu FOM, VAR dành cho huấn luyện tiếp viên và Tiếp viên trưởng
 • Họp trước chuyến bay.
 • Ôn tập kiến thức Hàng nguy hiểm.
 • Phương thức thông thường.
 • Các loại máy bay đang khai thác.
 • Phương thức khẩn cấp bao gồm:
 • Trường hợp tổ lái mất khả năng làm nhiệm vụ.
 • Trường hợp hạ cánh khẩn cấp có chuẩn bị.
 • Ôn tập kiến thức Sơ cứu.
 • Quản lý nguồn lực tổ bay và các tình huống.
 • Thực hành phát thanh trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tài liệu chuyến bay.
 • Hệ thống giải trí trên các loại máy bay đang khai thác của VNA.
 • Thực hành kiểm soát đám đông.
 • Tổ chức thực hành chữa cháy.
 • Tổ chức thực hành thoát hiểm bằng cầu trượt.
 • Tổ chức thoát hiểm trên mặt nước.
 • Thực hành các phương thức thông thường và phương thức khẩn cấp trên mô hình máy bay
 • Kiến thức an ninh hàng không
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Thực hành và thi kiểm tra

Thời lượng: 12 ngày

Đối tượng: Các Tiếp viên tham gia khóa học huấn luyện Tiếp viên trưởng.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830