Huấn luyện tiếp viên hàng không Huấn luyện tiếp viên hàng không

HUẤN LUYỆN CHUYỂN LOẠI AN TOÀN BAY A321 CHO TIẾP VIÊN
 

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên nắm được:

 • Thể hiện kiến thức về hoạt động, vị trí và vận hành các hệ thống trong khoang khách máy bay A321;
 • Thể hiện kiến thức về vị trí và vận hành các loại cửa thoát hiểm của máy bay A321;
 • Thể hiện kiến thức về vị trí và cách sử dụng các trang thiết bị khẩn cấp trên máy bay A321;
 • Thể hiện kiến thức về nhiệm vụ và phương thức xử lý của tiếp viên trong các tình huống thông thường và khẩn cấp trên máy bay A321. 

 

Nội dung:

 • Đặc điểm cơ bản của máy bay.
 • Bố trí trong buồng lái và khoang khách.
 • Cách vận hành cửa và cửa thoát hiểm.
 • Thiết bị thoát hiểm.
 • Hệ thống dữ liệu và thông tin liên lạc trong khoang khách (CIDS).
 • Hệ thống liên lạc nội bộ.
 • Hệ thống đèn khoang khách.
 • Hệ thống nước sạch và nước thải.
 • Hệ thống chữa cháy.
 • Hệ thống ô xy.
 • Trang thiết bị an toàn và vị trí các trang thiết bị an toàn.
 • Những khác biệt của máy bay trong đội máy bay A321 của VNA.
 • Các quy trình thông thường.
 • Các quy trình khẩn cấp.
 • Thành viên tổ bay mất khả năng làm nhiệm vụ.
 • Hệ thống giải trí (IFE) trên máy bay A321.
 • Thực hành: Vận hành cửa trong tình huống bình thường và khẩn cấp. Kế hoạch thoát hiểm và kỹ năng thoát hiểm bằng cầu trượt A321.
 • Kiểm tra. 

Thời lượng: 03 ngày

Đối tượng: Tiếp viên học chuyển loại A.321

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830