Thiết bị huấn luyện chuyên ngành Thiết bị huấn luyện chuyên ngành


Buồng lái mô phỏng A321

Thiết bị huấn luyện bay A320

Mô hình khoang khách giả A320

Cửa huấn luyện B787 & A350

Hồ bơi tạo sóng

Mô hình huấn luyện chữa cháy

                                    Phòng IPT

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830