Phòng học Phòng học


Phòng học lý thuyết

Phòng học lý thuyết chuyển loại dành cho phi công

Phòng học an toàn bay

Phòng học sơ cứu

Phòng học an ninh

Phòng máy vi tính

Phòng học phục vụ ẩm thực

Phòng học trang điểm

Phòng học phục vụ

 

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830