Tin tức Tin tức

GIẤY PHÉP DẠY NGHỀ

Ngày 1/12/2017 Sờ Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp Giấy Chứn nhận đăng ký hoạt động giụo dạc dạy nghề cho Chi nhánh Tổng Công ty hang không Việt Nam - CTCP -Trung tâm Huấn luyện bay về đào tạo nghề Tiếp viên cơ bản; Phi công chuyển loại; Nhân viên điều hành bay và Điều phái bay cơ bản.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830