Hỏi đáp Hỏi đáp

Công ty chúng tôi hoạt động trong ngành đường sắt. Chúng tôi muốn mời các giáo viên Trung tâm huấn luyện giảng dạy về giao tiếp và quan hệ khách hàng có được không? Chúng tôi phải liên lạc với bộ phận nào?

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830