Hỏi đáp Hỏi đáp

Chúng tôi là công ty giao nhận và vận chuyển hàng không. Chúng tôi có thể ký hợp đồng vối Trung tâm về huấn luyện hàng hóa nguy hiểm được không?

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830