Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 38485 922
Fax: (84-8) 38485 830
Website: vnaflighttraining.com.vn

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830